Zokrates Classroom

Microsoft Classroom er et tillegg til Office 365 som nå er gratis tilgjengelig for alle som har EDU-lisens.

Zokrates hjelper deg å komme i gang med Classroom, og inkluderer de nye funksjonene sammen med de andre læringsressursene

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om hva Microsoft Classroom er, og hvordan du kan komme i gang.

Hva er Microsoft Classroom?

Gir lærerne og elevene en felles nettside i Office 365 for klasser / fag.

Man får et enkelt grensesnitt for å opprette klasse-/fagrom:

opprett_klasse

For hver klasse man oppretter, får man med:

    • Samtalefunksjon
    • One Note Classbook
    • Oppgaver med enkel innleveringsfunksjon, som er koblet mot One Drive:ny_oppgave
    • Fildeling

Utviklingen av Microsoft Classroom er «Community driven», det vil si at nye funksjoner utvikles sammen med brukerne.

Hvis du vil vite mer om Microsoft Classroom, kan du se videoer på Microsoft sine User Voice-sider.

Ta kontakt med oss i Enable for å komme i gang!

e-post: post@enable.no

tlf: 993 03 700