Hva får du i Zokrates BASIS?

Zokrates BASIS er vår portalside levert og driftet uten LMS-funksjoner og foresattportal.
Portalen leveres rollestyrt – noe som gir skreddersydde startsider for ansatte og elever. Fra startsiden gis det enkel tilgang til sentrale funksjoner som behøves i skolehverdagen, via et tile-styrt grensesnitt. Noen av tilene er i tillegg lagt opp med funksjonalitet for å vise status fra Zokrates pluss om man har det, f.eks. et tall på utdelte oppgaver som ennå ikke er besvart.

Zokrates leveres med Feide

Dersom man har satt opp Feideinnlogging til Office365, vil man på portalen kunne legge lenker til Feidetjenester man ønsker å tilgjengeliggjøre for brukeren slik at de kan gå direkte til disse uten å være nødt til å logge inn på nytt. Eksisterende LMS kan være en slik lenke. Rollestyringen baserer seg på AD-grupper, slik at man ikke har behov for integrasjon med det skoleadministrative systemet.

Zokrates = responsiv