Zokrates FORESATT

Foresatte har mulighet til å se sine barns ukeplaner, og status på innleveringer, på en egen portal tilrettelagt for pålogging med ID-porten.

En portal for foresatte med innsyn til barnas timeplan, meldinger, ukeplan og innleveringer. Fra portalen kan foresatte se sin egen kontaktinformasjon og reservere seg fra abonnement på ukeplan og meldinger på mail

ID-porten er standard for foresattpåloggingen, og gir en sikker tilgang til informasjon om deg og dine barn.