Hva får du i Zokrates UH?

Zokrates UH er tilpasset høyere utdanning. Her kan kunden selv får bestemme utforming på portalen og sørge for at den er i tråd med egen grafisk profil.

Her kan man legge til flere rollestyrte startsider for ulike brukergrupper i tillegg til målstyring av elementer på startsidene. Zokrates UH leveres med en egen funksjon for oppretting av samarbeidsrom i SharePoint som kjører i Enables Azure. Mot et tillegg kan man også implementere en egen romopprettingsfunksjon hos kunden som tillater bruk av egne maler for rommene.

 

Enable tilbyr også mange andre tjenester rundt Office 365 og SharePoint og har på NTNU vært tett på prosessen med sammenslåing med HiG, HIST og HiALS, samt innføringen av Blackboard som nytt LMS.

Zokrates UH er i dag i bruk ved NTNU, UiT, Nord Universitet og Høyskolen i Oslo og Akershus.