Velkommen tilbake på skolen!
Et nytt skoleår er i gang og vi lanserer ny funksjonalitet i Zokrates som lærere og elever skal få glede av fremover. Innleveringen har fått støtte for prosesskriving og en rekke andre utvidelser. Kompetansemål fra GREP er integrert, og det er kommet til nye funksjoner for å lage timeplan, meldinger og en enkel løsning for å lage samarbeidsrom.
Les mer i vårt nyhetsbrev.