Zokrates BASIS + Zokrates PLUSS = SANT

Legg til verktøyene som støtter planlegging, gjennomføring og etterarbeid i undervisningen.

TIMEPLAN

I Zokrates tar lærer hånd om å legge inn timeplan for sin gruppe. Denne kan enkelt endres om det skulle bli behov for det. Timeplanen vises på egen lenke på startsiden for elev og lærere, samt på foresattportalen.

UKEPLAN

Gi skreddersydd arbeid til hver enkelt elev basert på definerte tilretteleggingsgrupper for de enkelte fag. Planen vises for en eller flere uker.

INNLEVERINGER

Innleveringsverktøyet er tett knyttet mot OneDrive, som er kladde- og lagringsområdet for eleven. Ferdig oppgave sendes til digital mappe, der den behandles av lærer. Verktøyet gir også støtte for prosessorientert skriving.

MELDINGER

Enkel kommunikasjon mellom skolen og hjemmet. Skolen kan enkelt lage meldinger til elevens ukeplan. Meldinger kan også sendes som mail til foresatte og vises i foresattportalen. Lærer kan også sette krav om kvittering.

VERKTØY FOR ADMINISTRASJON

Lærernes hverdag er i rask endring. Det arbeides gjerne tverrfaglig.
I Zokrates kan lærerne velge hvilke klasser og fag de «følger» og vil arbeide med.

Zokrates FORESATT

Foresatte har mulighet til å se sine barns ukeplaner, status på innleveringer og meldinger, på en egen portal tilrettelagt for pålogging med ID-porten. Fra portalen kan foresatte se sin egen kontaktinformasjon og reservere seg fra abonnement på ukeplan og meldinger på e-post.

PLAGIATKONTROLL

Zokrates kan leveres med plagiatkontrollverktøyet URKUND for de som ønsker denne funksjonen i sin løsning.

«Den eneste sanne visdom er å vite at du selv ikke vet alt.»
Sokrates
«Den som vet at han ingenting vet, er vis»
Sokrates