Zokrates dekker de viktigste behovene knyttet til elever og læreres hverdag

Zokrates Læringsplattform er bygd på toppen av Microsoft 365, og følger oppgraderinger og nye funksjoner fortløpende.

Startsidene i Zokrates er tilpasset de ulike brukerne, og syr løsningene sammen slik at de fremstår enhetlig.

Med Microsoft, FEIDE og ID-Porten som grunnlag for brukergrupper inn mot løsningen, er man sikret en fleksibel og automatisert måte å håndtere brukerne på, som kan styres automatisk fra det skoleadministrative systemet.

Zokrates + Microsoft 365

Zokrates understøtter nye krav til læring

Med tilnærmet hvilken som helst dings, og fra hvor som helst bare man har nett, får man tilgang til et hav av funksjonalitet og Zokrates knytter det hele sammen. Samhandlingsverktøyene i plattformen understøtter effektiv bruk av IKT i undervisningen samt trender i tiden som omvendt læring, fjernundervisning og gruppearbeid.

Nøkkelfunksjoner fra Zokrates som gir strukturerte innleveringer, digital mappe for elevene, lett tilgjengelig ukeplan, plagiatkontroll med mer gjør dette til en komplett plattform for læring og samhandling.

Kurs og opplæring

Zokrates og Enable har 6 dyktige instruktører som er Microsoft Certified Trainers (MCT)

– og disse står parat til å kurse deg i enten Zokrates eller Microsoft 365.

Les om våre kurs

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en gratis demo og mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med

Enable Årshjul – en ny app fra Enable AS

Synes du det er vanskelig å lage et fint årshjul? Trenger du å sikre at oppgavene som tilhører årshjulet blir utført?
Med Enable Årshjul slår du to fluer i en smekk.
Legg til Enable Årshjul som en fane i Teams, og opprett alle årets oppgaver i Årshjulet og få flere ulike visninger.
Du kan samtidig tildele de samme oppgavene i Planner, som sørger for varsling til de som skal gjøre dem. Fra årshjulet kan du også opprette Teamsmøter i gruppekalenderen. Disse vil dukke opp i Outlook for dem som er innkalt.
Alle data lagres i deres egen Microsoft 365, slik at ikke noe kommer på avveie.

Les mer her