Zokrates fjerner tidstyver i skolehverdagen

Zokrates gir lærere verktøyene som støtter planlegging, gjennomføring og etterarbeid i undervisningen.

UKEPLAN

Gi skreddersydd arbeid til hver enkelt elev basert på definerte tilretteleggingsgrupper for de enkelte fag. Planen vises for en eller flere uker, og det er mulig å filtrere på fag og skifte mellom ukevisning og dagvisning.

TIMEPLAN

I Zokrates tar lærer hånd om å legge inn timeplan for sin gruppe. Denne kan enkelt endres om det skulle bli behov for det. Timeplanen har en egen flis på startsidene for lærer og elev, samt at den vises for foresatte i foresatteportalen.

INNLEVERINGER

Innleveringsverktøyet er tett knyttet mot OneDrive, som er kladde- og lagringsområdet for eleven. Ferdig oppgave sendes til digital mappe, der den behandles av lærer. Verktøyet gir også støtte for prosessorientert skriving, og man kan koble på plagiatkontroll fra URKUND om man ønsker det.

MELDINGER

Meldinger i Zokrates gir en enkel kommunikasjon mellom skolen og hjemmet. Skolen kan lage meldinger som vises på elevens ukeplan. Meldinger kan også sendes som e-post til foresatte, og vises i foresattportalen.

VERKTØY FOR ADMINISTRASJON

Lærernes hverdag er i rask endring.
Det arbeides gjerne tverrfaglig.
I Zokrates kan lærerne velge hvilke klasser og fag de «følger» og vil arbeide med.

Zokrates FORESATT

Foresatte har mulighet til å se sine barns ukeplaner, status på innleveringer og meldinger, på en egen portal tilrettelagt for pålogging med ID-porten. Fra portalen kan foresatte se sin egen kontaktinformasjon og reservere seg fra abonnement på ukeplan og meldinger på e-post.

PRØVEVERTKTØY

Prøveverktøyet lar lærerne opprette prøver med automatisk retting.
Prøvene kan tildeles tilretteleggingsgrupper i fagene, knyttes til kompetansemål fra GREP, og vil vises i elevenes portefølje.
Lærere kan vurdere prøver med både karakter og kommentarer.

Spørsmål som benyttes i prøver som er knyttet til kompetansemål lagres, og kan lett søkes opp for gjenbruk av andre lærere som knytter opp de samme kompetansemålene til sin prøve.

PORTEFØLJE

I Zokrates portefølje kan lærerne søke i planer og innleverte oppgaver for både grupper og enkeltelever.

Lærerne kan finne innleveringer, lekseelementer og prøver som er knyttet til kompetansemål.

Man får en fin oversikt over hvilke kompetansemål eleven eller gruppen har gjort oppgaver innenfor, og hvilke som mangler.

IUP

Indidiuell utviklingsplan er et verktøy som hjelper læreren i arbeidet med å organisere og gjennomføre:

  • elevsamtale
  • kontaktsamtale
  • halvårsvurdering

Kontaktlæreren oppretter en IUP for et valgt tidsrom for sin klasse. Faglærere skriver så fagrapporter knyttet til denne klassen. Alle vurderinger i faget gjort i perioden blir synlige for kontaktlæreren slik at denne har en god oversikt over elevens vurderinger.