Zokrates statistikk for skoleledere

Vi har nå utviklet et eget dashbord i PowerBi for skoleeiere/-ledere som gir statistikker fra kommunens Zokratesløsning. Du kan se statistikk på nivåene skole, klasse og fag/faggruppe. 

Statistikk nøkkeltall

NØKKELTALL

Her har du til enhver tid tilgang til antall elever og lærere knyttet til henholdsvis skoler, klasser og faggrupper. 

INNLEVERINGER

Her finner du statistikk over antall utdelte oppgaver og hvilken status de har i forhold til antall elever som har levert, og hvor stor del av oppgavene som er vurdert av lærer. Du ser også hvor mange kompetansemål som er knyttet til innleveringene.

UKEPLAN

Statistikk for ukeplanverktøyet i Zokrates gir deg oversikt over antall utdelte planer og hvor mange kompetansemål som er benyttet.

PRØVER

Prøvestatistikken gir deg oversikt over antall prøver som er delt ut, antall besvarelser som har kommet inn og et gjennomsnitt for hvor lang tid elevene har brukt på prøvene.

MELDINGER

Her finner du oversikten over antall beskjeder som er sendt ut til de ulike gruppene, og om beskjedene er sendt via ukeplan eller til foresatteportalen.

INDIVIDUELLE UTVIKLINGSPLANER (IUP)

En fullstendig oversikt over antallet IUP’er som er opprettet for de ulike gruppene, og samtidig en oversikt over antall fagrapporter for hver klasse.

Ønsker du at vi tar kontakt for en prat om dette for din kommune, send oss en epost til zokrates@zokrates.no så tar vi kontakt med deg.