Logg på foresattportalen

Du er nå ett klikk unna å få en fullstendig oversikt over poden(e)s ukeplaner, innleveringer og meldinger. Det må være bra vel?

Her logger du enkelt på med ID-porten.

Logg på Zokrates

Hvis du er lærer eller elev, kan du logge på din Zokrates her.

Zokrates leveres med Feide

Dersom man har satt opp Feideinnlogging til Office365, vil man på portalen kunne legge lenker til Feidetjenester man ønsker å tilgjengeliggjøre for brukeren slik at de kan gå direkte til disse uten å være nødt til å logge inn på nytt. Eksisterende LMS kan være en slik lenke. Rollestyringen baserer seg på AD-grupper, slik at man ikke har behov for integrasjon med det skoleadministrative systemet.

Enable Årshjul – en ny app fra Enable AS

Synes du det er vanskelig å lage et fint årshjul? Trenger du å sikre at oppgavene som tilhører årshjulet blir utført? Med Enable Årshjul slår du to fluer i en smekk.
Legg til Enable Årshjul som en fane i Teams, og opprett alle årets oppgaver i Årshjulet og få flere ulike visninger. Du kan samtidig tildele de samme oppgavene i Planner, som sørger for varsling til de som skal gjøre dem. Fra årshjulet kan du også opprette Teamsmøter i gruppekalenderen. Disse vil dukke opp i Outlook for dem som er innkalt.
Alle data lagres i deres egen Microsoft 365, slik at ikke noe kommer på avveie.

Les mer her