Tilgjengelighetserklæring Zokrates foresattportal

Enable ønsker at alle som bruker Zokrates foresattportal, skal ha så lik tilgang på innholdet som mulig.

Vi skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
 • Ha et klart og forståelig språk
 • Inkludere universell utforming i oppgraderinger av nettstedet
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT

Tilgjengelighetsprinsipper vi følger

 • Vi har regelmessige økter for å utbedre mangler relatert til WCAG-standarden
 • Du skal kunne forstørre teksten i nettleseren din
 • Alt innhold skal ha synlig fokus når du navigerer med tastatur
 • Alt innhold i Zokrates foresattportal skal fungere godt på mobiltelefon

Dette jobber vi med i 2024

 • Fokus på å fortsatt tilfredsstille kravene i WCAG 2.1 ved kontinuerlig utvikling
 • Forbedre navigasjon ved forstørrelse av tekst over 200%
 • Korrigere gråfarge som har litt lav kontrast mot svart tekst

Testresultater

Vi bruker Wave, Axe og HTML-validator til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt.

Kjente feil

Kjente feil er de sakene vi har satt opp å arbeide med i 2024

Status

Zokrates foresattportal er i stor grad i samsvar med WCAG 2.1 AA.
Det vil si at vi fortsatt har noe innhold som ikke helt samsvarer med kravene, men som vi arbeider videre med å utbedre.
Denne siden vil kontinuerlig bli oppdatert når vi bedrer våre sider.

 

Hjelp oss å bli bedre tilgjengelig!

Har du problemer med tilgjengelighet på Zokrates foresattportal, blir vi glade om du sender oss en beskrivelse til
helpdesk@enable.no
Sett gjerne «Tilgjengelighet» som emne på mailen.

 

Denne siden er oppdatert 15.02.2024