Tilgjengelighetserklæring Zokrates foresattportal

Enable ønsker at alle som bruker Zokrates foresattportal, skal ha så lik tilgang på innholdet som mulig.

Vi skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
 • Ha et klart og forståelig språk
 • Inkludere universell utforming i oppgraderinger av nettstedet
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT

Tilgjengelighetsprinsipper vi følger

 • Vi har regelmessige økter for å utbedre mangler relatert til WCAG-standarden
 • Du skal kunne forstørre teksten i nettleseren din
 • Alt innhold skal ha synlig fokus når du navigerer med tastatur
 • Alt innhold i Zokrates foresattportal skal fungere godt på mobiltelefon

Dette jobber vi med i 2023

 • Å tilfredsstille kravene i WCAG 2.1
 • Vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker
 • Alle bilder som ikke er rene designelementer skal ha alt-tagg
 • Nettsidene skal kodes slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere

Testresultater

Vi bruker Wave, Axe og HTML-validator til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt.

Kjente feil

Vi har nå gått gjennom sidene som brukes mest, og vil fortsette arbeidet.
Vi har noen generelle feil i vår markup, valideringsfeil på HTML-syntax, som skal forbedres – ellers skal det være lite å utsette.

 

Status

Zokrates foresattportal er delvis i samsvar med WCAG 2.1 AA.
Det vil si at vi fortsatt har noe innhold som ikke helt samsvarer med kravene.
Denne siden vil kontinuerlig bli oppdatert når vi bedrer våre sider.

 

Hjelp oss å bli bedre tilgjengelig!

Har du problemer med tilgjengelighet på Zokrates foresattportal, blir vi glade om du sender oss en beskrivelse til
helpdesk@enable.no
Sett gjerne «Tilgjengelighet» som emne på mailen.

 

Denne siden er oppdatert 30.01.2023