Zokrates BEDRIFT, tidligere Enable Læringsportal, leverer læringsportal basert på Microsoft SharePoint. Zokrates Bedrift samler bedriftens læringsressurser på en oversiktlig måte, slik at ansatte lett kan finne fram til den informasjonen de trenger.

MIN SIDE

 • Oversikt over dine påbegynte kurs
 • Oversikt over kompetanseløp som du selv har startet eller fått tildelt
 • Oversikt over fullførte kurs

KURSKATALOG

Søkbar opplæringskatalog hvor alle bedriftens opplæringsressurser samles og tilgjengeliggjøres for alle ansatte.

Ulike kurstyper

 • Videokurs
 • eLæring
 • Quiz/test
 • Kompetanseløp satt sammen av kursmoduler

KOMPETANSELØP

 • Kompetanseløp består av flere moduler
 • Tildeling til andre ansatte
 • Oversikt over din fremdrift og de ansatte du har delt ut til

TILDELING AV KURS/KOMPETANSELØP

 • Enkelt å se hvem du har delt ut et kompetanseløp til
 • Enkelt å dele ut til nye brukere

RAPPORT/STATISTIKK

 • Oversikt med status på kurs du har tildelt andre
 • Mulighet for å «drille ned» til statistikk for en ansatt eller et kurs